Chronische zorg 

Voor mensen met een chronische aandoening heeft Arts en Zorg multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Bij Arts en Zorg Leeuwarden kunt u voor de volgende zorgprogramma's terecht:

  • Zorgprogramma Astma en COPD;
  • Zorgprogramma Diabetes;
  • Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (hart - en vaatziekten).

In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Een zorgprogramma bestaat uit een keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht, waarbij strenge kwaliteitseisen worden gesteld aan de geboden zorg.

Zorgprogramma Astma en COPD

Voor de longaandoening Astma en COPD kunt u terecht bij Gezondheidscentrum Leeuwarden. Uw longen worden tijdens de controles nagekeken en er wordt eventueel een longfunctietest (blaastest) afgenomen. Meer informatie over ons Astma en COPD zorgprogramma, vindt u op onze pagina over chronische zorg.

Zorgprogramma Diabetes

Als u suikerziekte heeft, krijgt u in ons zorgprogramma een keer per kwartaal een controle, met een keer per jaar een uitgebreid laboratoriumonderzoek. Zo zorgen we ervoor dat uw bloedsuikerwaarde onder controle blijft. Lees meer over ons Diabetes zorgprogramma op onze pagina over chronische zorg.

Zorgprogramma hart- en vaatziekte

Heeft u een chronische aandoening aan uw hart of bloedvaten of heeft u een verhoogd risico hierop? Dan kunt u deelnemen aan ons zorgprogramma Cardiocasculair risicomanagement. Uitgebreide informatie over het Hart- en vaatziekte programma van Arts en Zorg vindt u op onze pagina over chronische zorg