Medisch onderzoek huisarts in Den Haag

Door de coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur meer en kunt u enkel op afspraak terecht voor de bloedafname. Om een afspraak te maken, kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. 

Om te achterhalen wat de precieze oorzaak is van uw gezondheidsklacht is soms extra medisch onderzoek nodig. Dit aanvullend onderzoek wordt ook wel diagnostiek genoemd. De huisarts bij Gezondheidscentrum Goudenregenhof kan verschillende soorten onderzoek (laten) uitvoeren om te achterhalen waar u precies last van heeft.

Diagnostiek Gezondheidscentrum Goudenregenhof

Bij Gezondheidscentrum Goudenregenhof in Den Haag kunt u terecht voor de volgende soorten onderzoek:

  • Bloedafname;
  • Urineonderzoek;
  • 24-uurs bloeddrukmeting;
  • Longfunctietest;
  • CRP-sneltest;
  • Doppler-onderzoek.

Hieronder vindt u per onderzoek meer informatie over hoe het werkt en de eventuele bijbehorende kosten.

Bloedafname 

Voor bloedafname kunt u op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur terecht bij Gezondheidscentrum Goudenregenhof. U kunt zich hiervoor melden bij de doktersassistent aan de balie. Als u voor bloedafname komt, neem dan de volgende dingen mee:

  • Het labformulier dat u van de huisarts heeft gekregen;
  • Uw legitimatiebewijs;
  • Uw zorgverzekeringspas.

Voor sommige bloedonderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent. De huisarts zal dat dan aan u doorgeven. Nuchter zijn houdt in dat u vanaf 8.00 uur voor de bloedafname niet meer mag eten en drinken. Een slokje water mag natuurlijk wel. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw arts.

De doktersassistenten doen op onze praktijk de bloedafname. Zij zijn hiervoor opgeleid. Deze service is in samenwerking met diagnostisch centrum Saltro opgezet. Saltro haalt de monsters op, doet de bepalingen en stuurt de uitslagen naar uw huisarts. De meeste uitslagen zijn na twee dagen bekend. U kunt uw uitslagen bekijken in het online labuitslagen portaal of contact opnemen met uw praktijk.

Kwaliteit

Sinds eind 2019 heeft de Raad voor Accreditatie de bloedafname door Arts en Zorg geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017 onder registratienummer L652. Dit betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem conform deze internationale kwaliteitsnorm is opgebouwd.

Kosten bloedafname

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Urineonderzoek 

Wanneer de huisarts urineonderzoek aanvraagt of als u denkt een blaasontsteking te hebben, kunt u uw ochtendurine (bij voorkeur voor 12.00 uur) in een schoon potje bij ons brengen. Gebruik hiervoor zo mogelijk een speciaal urinepotje dat u bij ons gratis kunt verkrijgen. Zorg ervoor dat de urine niet ouder is dan twee uur of zet anders het potje met urine in de koelkast.

Bij een vermoeden van blaasontsteking zullen wij u bij het inleveren van de urine vragen een formulier in te vullen, om zo meer inzichtelijk te krijgen welke behandeling wij u moeten geven.

Kosten urineonderzoek

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico.

24-uurs bloeddrukmeting

Wanneer uw huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting aanvraagt, kunt u een afspraak maken op het assistentenspreekuur. De doktersassistent zal de bloeddrukmeter aanbrengen en u instructies geven over het gebruik ervan. De volgende werkdag brengt u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd weer terug.

Kosten 24-uurs bloeddrukmeting

Een 24-uurs bloeddrukmeting valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Longfunctietest

Wanneer uw huisarts om een longfunctietest vraagt, kunt u hiervoor een afspraak maken bij de longverpleegkundige in ons gezondheidscentrum.

Kosten longfunctietest

Een longfunctietest valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

CRP-sneltest

Wanneer de huisarts een CRP-sneltest aanvraagt, kunt u daar doorgaans vrijwel direct voor terecht bij de doktersassistent. Zij neemt door middel van een vingerprik een beetje bloed bij u af, dat direct wordt onderzocht. De uitslag is vaak binnen enkele minuten bekend.

Kosten CRP-sneltest

De CRP-sneltest valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Doppleronderzoek

Wanneer uw huisarts een Doppleronderzoek aanvraagt, kunt u hiervoor een afspraak maken bij de praktijkondersteuner.

Kosten Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht op de pagina eigen risico huisartsenzorg).

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.