Medisch onderzoek huisarts in Den Haag

Door de coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur meer en kunt u enkel op afspraak terecht voor de bloedafname. Om een afspraak te maken, kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. 

Soms is er naar aanleiding van uw gezondheidsvraag of klacht extra onderzoek nodig. Zo'n aanvullend onderzoek door de huisarts wordt diagnostiek genoemd. Bij Haagse hout kunt u terecht voor verschillende soorten onderzoek.

Diagnostiek bij Gezondheidscentrum Haagse Hout

Bij Gezondheidscentrum Haagse Hout kunt u voor verschillende vormen van diagnostiek terecht:

  • Bloedafname;
  • Urineonderzoek;
  • 24-uurs bloeddrukmeting;
  • Longfunctietest;
  • Doppleronderzoek.

Hieronder vindt u per onderzoek meer informatie over hoe het werkt en de eventuele bijbehorende kosten. Op onze landelijke pagina over Onderzoek (diagnostiek) vindt u verdere uitleg over deze onderzoeken.

Bloedafname 

Voor bloedafname kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 11.30 uur terecht bij Gezondheidscentrum Haagse Hout. U kunt zich hiervoor melden bij de balie. Als u voor bloedafname komt, neem dan de volgende dingen mee:

  • Het labformulier dat u van de huisarts heeft gekregen;
  • Uw legitimatiebewijs;
  • Uw zorgverzekeringspas.

Soms is het belangrijk dat u nuchter bent voor een bloedonderzoek. Uw huisarts zal u laten weten of dit nodig is. Als u nuchter moet zijn voor de bloedafname, dan mag u vanaf 8.00 uur voor de bloedafname niet meer eten of drinken. Een slokje water mag wel. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw huisarts.

In Gezondheidscentrum Haagse Hout doen onze doktersassistenten de bloedafname. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid. Wij doen dit onderzoek samen met diagnostisch centrum Saltro. meestal zijn de uitslagen twee dagen na de bloedafname bekend. U kunt de uitslagen zelf bekijken in het online online labuitslagen portaal of hiervoor contact opnemen met ons gezondheidscentrum. 

Kwaliteit

Sinds eind 2019 heeft de Raad voor Accreditatie de bloedafname door Arts en Zorg geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017 onder registratienummer L652. Dit betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem conform deze internationale kwaliteitsnorm is opgebouwd.

Kosten bloedonderzoek

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoeken.

Urineonderzoek

Urineonderzoek is nodig wanneer de huisarts dit aangeeft of wanneer u zelf denkt een blaasontsteking te hebben. U kunt uw ochtendurine in een schoon potje brengen (bij voorkeur voor 10.00 uur ‘s ochtends). Dit potje is gratis bij ons te verkrijgen. Geef het potje met urine binnen 2 uur bij ons af. Lukt dit niet, bewaar het potje met urine dan in de koelkast.

Als u uw urine brengt omdat u denkt dat u een blaasontsteking hebt, dan vragen wij u een formulier in te vullen. Op deze manier kunnen wij snel de juiste behandeling bieden.

Kosten urineonderzoek

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico.

Urineonderzoek dat om een andere reden dan het vermoeden van een blaasontsteking wordt aangevraagd valt wel onder het eigen risico.

24-uurs bloeddrukmeting

Bij dit onderzoek wordt uw bloeddruk - met behulp van een apparaatje dat wordt aangebracht - gedurende 24 uur elk half uur gemeten. Maak voor een 24-uurs bloeddrukmeting een afspraak via de doktersassistent. Een praktijkondersteuner zal tijdens de afspraak de bloeddrukmeter aanbrengen en instructies geven over het gebruik ervan. U hoeft tijdens de 24-uurs bloeddrukmeting niet in onze huisartsenpraktijk te blijven. De volgende werkdag brengt u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd weer terug.

Kosten 24-uurs bloeddrukmeting

Een 24-uurs bloeddrukmeting valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

Longfunctietest

De huisarts kan een longonderzoek (ook wel spirometrie genoemd) voorschrijven. Maak voor een longfunctietest een afspraak via de doktersassistent bij de praktijkondersteuner.

Kosten longfunctietest

De kosten voor een longfunctietest vallen niet onder het eigen risico en worden daardoor volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek is een vaatonderzoek waarbij de bloedstroom in de (slag)aders in uw armen en/of benen wordt onderzocht met behulp van geluidsgolven. Daarnaast wordt de bloeddruk in beide armen en benen gemeten. Dit onderzoek wordt vaak gedaan door de praktijkondersteuner. Indien uw huisarts aangeeft dat u een Doppleronderzoek nodig heeft, kunt u hiervoor via de doktersassistent een afspraak maken bij de praktijkondersteuner.

Kosten Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht op de pagina eigen risico huisartsenzorg).

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.