Inschrijven bij Arts en Zorg

Wanneer u onderstaand formulier zo volledig mogelijk invult, zorgen wij er verder voor dat u wordt ingeschreven bij Gezondheidscentrum Mariahoeve. Ook uw kind(eren) onder de 12 jaar kunt u meteen inschrijven. Wij gaan ervan uit dat de gezaghebbende ouder(s)/voogd op de hoogte zijn van de inschrijving van hun kind. Indien dat om een bepaalde reden niet mogelijk is, verzoeken wij u om dit aan te geven bij onze praktijk.

Indien tussen ons gezondheidscentrum en uw verblijfadres een te grote geografische afstand (een grotere reistijd dan 15 minuten) is om adequate zorg te bieden, kunnen wij besluiten om u te weigeren als patiënt. Indien van deze situatie sprake is, informeren wij u uiteraard altijd. 

Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacystatement.