Kosten en declaraties bij fysiotherapie

Een fysiotherapiebehandeling wordt meestal alleen vergoed wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, zult u in de meeste gevallen de behandelingen zelf moeten betalen.

Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw persoonlijke pakket en of uw zorgverzekeraar met de betreffende fysiotherapeut een contract heeft. Tevens gelden voor de verschillende specialisaties afwijkende vergoedingen. Informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

Eerder of elders in behandeling geweest?

Wanneer u eerder dit jaar fysiotherapie heeft gehad, is het belangrijk om dit aan uw fysiotherapeut te melden. Uw verzekeraar vergoedt uw behandelingen tot het voor u geldend maximum per jaar is bereikt. Als u eerder reeds behandelingen heeft gehad, wordt dit in mindering gebracht op het totale aantal behandelingen. Hierbij is het voor de verzekeraar niet van belang bij welke praktijk u de fysiotherapie heeft gehad. Daarom verzoeken wij u dit altijd aan uw fysiotherapeut te geven. Hetzelfde verzoek geldt als u gelijktijdig ook bij een andere fysio- en/of oefentherapeut in behandeling bent.

Specifieke informatie Arts en Zorg fysiotherapie regio Den Haag

Onderstaande informatie is specifiek geldig voor de fysiotherapie die Arts en Zorg zelf aanbiedt in verschillende gezondheidscentra in Den Haag en Rijswijk:

Gecontracteerde zorg

Wij hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst en zullen volgens hun voorwaarden uw behandelingen rechtstreeks bij de verzekeraar declareren, afhankelijk van uw persoonlijke pakket. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, zult u in de meeste gevallen de behandelingen zelf moeten betalen. De factuur ontvangt u per e-mail behalve als u aangeeft deze liever per post te ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u en de fysiotherapeut.

  • Indien een gemaakte afspraak geannuleerd of verzet moet worden, dient dit 24 uur van tevoren te worden gedaan. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht; 
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Arts en Zorg vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd;
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt;
  • Indien Arts en Zorg zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbureau, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbureau prevaleren;
  • Arts en Zorg is aangesloten bij Intrum Justitia. Intrum Justitia is lid van de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Incassoondernemingen (NVi). De fysiotherapie laat tevens declaraties uitvoeren door Nota Collect, Koning en de Raadt en MMT Administraties.

Annuleren afspraken

Voor een goede voortgang van uw behandeling is het belangrijk dat u de afspraken (zo veel mogelijk) nakomt. Wanneer u onverhoopt een afspraak moet afzeggen of verplaatsen, geeft u dit dan zo tijdig mogelijk door via 070 – 711 24 20 of via fysiotherapie@artsenzorg.nl

Wanneer u een afspraak afzegt korter dan 24 uur vóór de behandeling of als u verzuimt, dan moeten wij deze behandeling bij u in rekening brengen.

De zorgverzekeraars hebben het standpunt ingenomen dat een niet-verrichte behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding. In die gevallen kunnen wij dus geen declaratie naar de zorgverzekeraar sturen en moet u de behandeling zelf betalen. De factuur ontvangt u per e-mail behalve als u aangeeft deze liever per post te ontvangen.

Kijk voor meer informatie over kosten en vergoedingen voor fysiotherapie bij Kosten en declaraties fysiotherapie.