Medisch onderzoek huisarts in Wezep

Soms is er extra medisch onderzoek nodig bij de huisarts om te achterhalen wat de precieze oorzaak van uw gezondheidsklachten is. Dit aanvullend onderzoek bij de huisarts wordt ook wel diagnostiek genoemd. De huisarts bij Veldweg kan verschillende soorten onderzoek (laten) uitvoeren om te achterhalen waar u precies last van heeft.

Diagnostiek bij Praktijk Veldweg

Bij Huisartsenpraktijk Veldweg in Wezep kunt u voor verschillende soorten onderzoek terecht:

  • Urineonderzoek;
  • 30 minuten bloeddrukmeting;
  • ECG;
  • Longfunctietest;
  • Doppleronderzoek;
  • CRP-sneltest;
  • Teledermatologie

Hieronder vindt u per onderzoek meer informatie over hoe het werkt en de eventuele bijbehorende kosten.

Bloedafname

Voor bloedafname kunt u maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 09.30 uur terecht en op vrijdag tussen 8.00u en 9.00u bij Huisartsenpraktijk Veldweg (m.u.v. schoolvakanties). U kunt hiervoor een afspraak maken bij de doktersassistent. Als u voor bloedafname komt, neem dan de volgende dingen mee:

  • Uw legitimatiebewijs;
  • Uw zorgverzekeringspas.

Soms is het belangrijk dat u nuchter bent voor een bloedonderzoek. Uw huisarts zal specifiek voor u aangeven of dit nodig is. Als u nuchter moet zijn voor de bloedafname, dan mag u vanaf 8.00 uur voor de bloedafname niet meer eten of drinken. Een slokje water mag wel. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw huisarts. 

In Huisartsenpraktijk Veldweg doen onze doktersassistenten de bloedafname. Zij zijn hier speciaal voor opgeleid. Wij doen dit onderzoek samen met diagnostisch centrum Saltro. Meestal zijn de uitslagen twee dagen na bloedafname bekend. U kunt de uitslagen zelf bekijken in het online labuitslagenportaal of hiervoor contact opnemen met uw praktijk. 

Kosten bloedonderzoek 

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek. 

Urineonderzoek

Urineonderzoek is nodig wanneer de huisarts dit aangeeft of wanneer u zelf denkt blaasontsteking te hebben. Graag bellen met de praktijk om de klachten door te geven. U kunt uw ochtendurine in een schoon potje brengen (bij voorkeur voor 10.00 uur ‘s ochtends). Geef het potje met urine binnen twee uur bij ons af. Lukt dit niet, bewaar het potje met urine dan in de koelkast. U kan dezelfde dag de uitslag zien in uw eigen dossier, op gezond.nl of u mag na 15.00u bellen voor de uitslag.

Kosten urineonderzoek

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico.

Urineonderzoek dat om een andere reden dan het vermoeden van een blaasontsteking wordt aangevraagd valt wel onder het eigen risico.

30 minuten bloeddrukmeting

Bij dit onderzoek wordt uw bloeddruk een half uur lang gemeten op de praktijk.
U zit in een aparte kamer. In het half uur wordt de bloeddruk automatisch 6 keer gemeten. Zo hebben wij een mooi overzicht van de bloeddruk in rust.

Dit onderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

ECG 

Een ECG is een hartfilmpje. Wanneer uw huisarts een ECG wilt laten maken, kunt u een afspraak maken op het assistentenspreekuur van Huisartsenpraktijk Veldweg. U hoeft hiervoor dus niet naar een cardioloog in het ziekenhuis.

De ECG wordt afgenomen door een doktersassistent en duurt ongeveer vijftien minuten. Hierna bekijkt de praktijkondersteuner of de huisarts de uitkomst van de ECG en bespreekt hij of zij de uitslag met u.

Kosten ECG

Een ECG gemaakt bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Longfunctietest

De huisarts kan een longonderzoek (ook wel spirometrie genoemd) voorschrijven. Maak voor een longfunctietest een afspraak via de doktersassistent bij de praktijkondersteuner.

Kosten longfunctietest

De kosten voor een longfunctietest vallen niet onder het eigen risico en worden daardoor volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek is een vaatonderzoek waarbij de bloedstroom in de (slag)aders in uw armen en/of benen wordt onderzocht met behulp van geluidsgolven. Daarnaast wordt de bloeddruk in beide armen en benen gemeten. Dit onderzoek wordt vaak gedaan door de praktijkondersteuner. Indien uw huisarts aangeeft dat u een Doppleronderzoek nodig heeft, kunt u hiervoor via de doktersassistent een afspraak maken bij de praktijkondersteuner.

Kosten Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

CRP-sneltest

Met een CRP-sneltest worden bepaalde ontstekingswaarden in uw lichaam onderzocht. Wanneer de huisarts een CRP-sneltest aanvraagt, kunt u daar vaak vrijwel direct voor terecht bij de doktersassistent. Zij neemt door middel van een vingerprik een beetje bloed bij u af, dat direct wordt onderzocht. De uitslag is meestal binnen een paar minuten bekend.

Kosten CRP-sneltest

De CRP-sneltest valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Teledermatologie

Wanneer de huisarts bij een huidprobleem wil dat de dermatoloog (huidspecialist) meekijkt, kan de huisarts een foto van uw huidprobleem maken tijdens het consult. De huisarts zal de foto dan door de dermatoloog laten beoordelen. De uitslag is vaak binnen enkele dagen bekend.

Kosten teledermatologie

Teledermatologie (dermatologie) valt onder het eigen risico, omdat het specialistenzorg betreft. Wel is een teleconsult vaak voordeliger dan een consult bij de dermatoloog zelf in de spreekkamer. Teledermatologie via Dermicis is gratis voor u als patiënt.

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht op de pagina eigen risico huisartsenzorg).

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.