Psychologische zorg 

Als u psychische klachten ervaart, zoals somberheid of stress, kunt u altijd terecht bij uw huisarts. Wilt u een afspraak maken om psychische klachten met uw huisarts te bespreken? Geef dit dan aan bij de assistent. Er kan dan extra tijd voor u worden gereserveerd.

In sommige gevallen geeft een gesprek met de huisarts al voldoende houvast om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. De huisarts heeft daarnaast ook de mogelijkheid om u voor verdere psychologische zorg door te verwijzen naar bijvoorbeeld een POH-GGZ of een psycholoog.

POH-GGZ bij Winschoten

Bij Gezondheidscentrum Winshoten kunt u na verwijzing door uw huisarts terecht bij de POH-GGZ. POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner van de Huisarts voor Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ is deskundig om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten.

Kijk voor meer informatie over psychologische zorg en de POH-GGZ op onze landelijke website op de pagina Psychologische zorg.

Wilt u een afspraak maken bij de POH-GGZ? Neem dan contact met ons op via 0597 – 42 42 72

Welzijn op recept

Tevens zijn we het programma ‘welzijn op recept’ gestart. De kern van ‘welzijn op recept’ is dat een zorgverlener uit het gezondheidscentrum samen met u bekijkt of een welzijnsaanbod passend zou kunnen zijn voor uw klachten. Bekijk hier meer informatie over welzijn op recept.