Medisch onderzoek huisarts in Arnhem

Soms is er extra medisch onderzoek nodig bij de huisarts om te achterhalen wat de precieze oorzaak van uw gezondheidsklachten is. Dit aanvullend onderzoek bij de huisarts wordt ook wel diagnostiek genoemd. De huisarts kan verschillende soorten onderzoek doen om te achterhalen waar u precies last van heeft.

Diagnostiek bij Gezondheidscentrum Schuytgraaf

Bij Gezondheidscentrum Schuytgraaf kunt u voor verschillende vormen van diagnostiek terecht:

  • Bloedafname;
  • Urineonderzoek;
  • 24-uurs bloeddrukmeting;
  • Longfunctietest;
  • Doppleronderzoek;
  • CRP-sneltest;
  • Teledermatologie.

Hieronder vindt u per soort diagnostiek meer informatie over hoe het onderzoek werkt en de bijbehorende kosten. 

Bloedafname

Voor de bloedafname kunt u op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 11.30 uur bij ons terecht. Maak hiervoor telefonisch of via patiënten portaal gezond.nl een afspraak. Als u voor bloedafname komt, neem dan de volgende dingen mee:

  • Het lab-formulier dat u van de huisarts heeft gekregen;
  • Uw legitimatiebewijs
  • Uw zorgverzekeringspas

Soms is het belangrijk dat u nuchter bent voor een bloedonderzoek. Uw huisarts zal specifiek voor u aangeven of dit nodig is. Als u nuchter moet zijn voor de bloedafname, dan mag u vanaf 8.00 uur voor de bloedafname niet meer eten of drinken. Een slokje water mag natuurlijk wel. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw huisarts.

In Gezondheidscentrum Schuytgraaf doen onze doktersassistenten de bloedafname. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid. Wij doen dit onderzoek samen met diagnostisch centrum Saltro. Meestal zijn de uitslagen twee dagen na bloedafname bekend. U kunt de uitslagen zelf bekijken in het online lab uitslagenportaal of hiervoor contact opnemen met uw huisarts. 

Kwaliteit

Sinds eind 2019 heeft de Raad voor Accreditatie de bloedafname door Arts en Zorg geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017 onder registratienummer L652. Dit betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem conform deze internationale kwaliteitsnorm is opgebouwd.

Kosten bloedonderzoek

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek. 

Urineonderzoek

Urineonderzoek is nodig wanneer de huisarts dit aangeeft of wanneer u zelf denkt blaasontsteking te hebben. U kunt uw ochtendurine (bij voorkeur voor 11.00 uur) in een schoon potje brengen. Dit potje is gratis bij ons te verkrijgen. Geef het potje met urine binnen twee uur bij ons af. Lukt dit niet, bewaar het potje met urine dan in de koelkast. 

Als u uw urine brengt omdat u denkt dat u een blaasontsteking hebt, dan vragen wij u een formulier in te vullen. Op deze manier kunnen wij snel de juiste behandeling bieden.

Kosten urineonderzoek

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico.

Urineonderzoek dat om andere redenen dan een vermoeden van blaasontsteking wordt aangevraagd valt wel onder het eigen risico.

24-uurs bloeddrukmeting

Bij dit onderzoek wordt uw bloeddruk - met behulp van een apparaatje dat wordt aangebracht - gedurende 24 uur elk half uur gemeten. Maak voor een 24-uurs bloeddrukmeting een afspraak bij de doktersassistent. Een praktijkondersteuner zal tijdens de afspraak de bloeddrukmeter aanbrengen en instructies geven over het gebruik ervan. U hoeft tijdens de 24-uurs bloeddrukmeting niet in onze praktijk te blijven. De volgende werkdag brengt u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd weer terug.

Kosten 24-uursbloeddrukmeting

Een 24-uurs bloeddrukmeting valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Longfunctietest

De huisarts kan een longonderzoek (ook wel spirometrie genoemd) voorschrijven. Dit kan bij Gezondheidscentrum Schuytgraaf - u hoeft hiervoor dus niet naar het ziekenhuis. Maak voor een longfunctietest een afspraak bij de praktijkondersteuner.

Kosten longfunctietest 

De kosten voor een longfunctietest vallen niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek is een vaatonderzoek waarbij de bloedstroom in de (slag)adres in uw armen en/of benen wordt onderzocht met behulp van geluidsgolven. Daarnaast wordt de bloeddruk in beide armen en benen gemeten. Dit onderzoek wordt vaak gedaan door de praktijkondersteuner. Indien uw huisarts aangeeft dat u een Doppleronderzoek nodig heeft, kunt u hiervoor bij de praktijkondersteuner een afspraak maken. 

Kosten Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

CRP-sneltest

Met een CRP-sneltest worden bepaalde ontstekingswaarden in uw lichaam onderzocht. Wanneer de huisarts een CRP-sneltest aanvraagt, kunt u daar vaak vrijwel direct voor terecht bij de doktersassistent. Zij neemt door middel van een vingerprik een beetje bloed bij u af, dat gelijk wordt onderzocht. De uitslag is meestal binnen een paar minuten bekend.

Kosten CRP-sneltest

De CRP-sneltest valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Teledermatologie

Als de huisarts bij een huidprobleem wil dat de dermatoloog (huidspecialist) meekijkt, dan kan de huisarts een foto van uw huidprobleem maken tijdens het consult. De huisarts zal de foto dan opsturen en door de dermatoloog laten beoordelen. De uitslag is dan vaak binnen enkele dagen bekend. 

Kosten Teledermatologie

Teledermatologie valt onder het eigen risico, omdat het om specialistenzorg gaat. Wel is een teleconsult vaak voordeliger dan een consult bij de dermatoloog zelf in de spreekkamer. 

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht op de pagina eigen risico huisartsenzorg).

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.